துருப்புச்சொல்
ஆட்கள் வேண்டுவோர் பட்டியல்
QUALITY CONSULTING SERVICES
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9344796975
மின்அஞ்சல்:isorajan@gmail.com
பதவி:Co-Ordinator
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
MASTER MEDIA COMPUTERS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9443303301
மின்அஞ்சல்:trichytally@gmail.com
பதவி:Tele caller Software Marketing
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
MASTER MEDIA COMPUTERS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9443303301
மின்அஞ்சல்:trichytally@gmail.com
பதவி:Marketing & Support Executive
காலி இடங்கள்:3
முழு விவரம்
prestige design decoration
நகரம்:Madurai
கைபேசி:9791713671
மின்அஞ்சல்:
பதவி:b arch.interior design
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
VIP HOUSING PROMOTERS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9095555778
மின்அஞ்சல்:cstech247@gmail.com
பதவி:Sales manager,Business manager,Telle caller,markeing manager
காலி இடங்கள்:500
முழு விவரம்
chennai system
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9095555778
மின்அஞ்சல்:cstech247@gmail.com
பதவி:webdesigner,system engineer,software developer,graphics designer,sales manager,admin,marketing manager,office boys,online ads post,telle caller
காலி இடங்கள்:100
முழு விவரம்
vip india limited
நகரம்:Trichy
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:
பதவி:senior manager
காலி இடங்கள்:300
முழு விவரம்
Rathna Browsing centre
நகரம்:Karur
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:
பதவி:Office staff, Teaching staff
காலி இடங்கள்:3
முழு விவரம்
servocraft HR solutions
நகரம்:Coimbatore
கைபேசி:8122033892
மின்அஞ்சல்:servocraftcbe@gmail.com
பதவி:Data entry
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
Z2a consultancy services
நகரம்:perambalur
கைபேசி:9566735115
மின்அஞ்சல்:susi.csk22@yahoo.in
பதவி:field verification executive
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
SAM tuition center
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:coaching teacher
காலி இடங்கள்:5
முழு விவரம்
sam technology
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865492345
மின்அஞ்சல்:samtech620001@gmail.com
பதவி:computer education, data entry, sys admin, management, front office, house keeping
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
AEC Trust
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9362762744
மின்அஞ்சல்:smttitrichy@gmail.com
பதவி:PRO - officer
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
Nippon Paint India Private Limited
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9842415422
மின்அஞ்சல்:aruldoss16@rediffmail.com
பதவி:Hamalies(Loading & Unloading Person)
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
INFANT JESUS TRAVELS
நகரம்:Chennai
கைபேசி:9094809787
மின்அஞ்சல்:
பதவி:TYBING
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
NextLast