துருப்புச்சொல்
ஆட்கள் வேண்டுவோர் பட்டியல்
GTR OVERSEAS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9600277505
மின்அஞ்சல்:gtroverseas@gmail.com
பதவி:MARKETING MANAGER
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
vtm pvt ltd
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9345103045
மின்அஞ்சல்:tryssv@yahoo.com
பதவி:marketting executives
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
kotak life insurance
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9345103045
மின்அஞ்சல்:tryssv@yahoo.com
பதவி:life advisor
காலி இடங்கள்:25
முழு விவரம்
MB ASSOCIATE
நகரம்:Chennai
கைபேசி:
மின்அஞ்சல்:mani1984try@gmail.com
பதவி:MARKKETTERS, TELECALLERS
காலி இடங்கள்:100
முழு விவரம்
Planman HR Pvt Ltd
நகரம்:Chennai
கைபேசி:9345957535
மின்அஞ்சல்:marunlee@gmail.com
பதவி:Field Customer Care Executive/Sales Executive
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
om sri jayakrishna academy
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9047023176
மின்அஞ்சல்:omsrijayakrishnatrust@gmail.com
பதவி:teaching
காலி இடங்கள்:5
முழு விவரம்
vasu garments
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9442254198
மின்அஞ்சல்:
பதவி:tailors
காலி இடங்கள்:25
முழு விவரம்
ASP PROMOTERS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:7667776667
மின்அஞ்சல்:vkumarthuraiyur@gmail.com
பதவி:Marketting
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
AVR REAL ESTATE
நகரம்:Trichy
கைபேசி:7667776667
மின்அஞ்சல்:vkumarthuraiyur@gmail.com
பதவி:Marketting
காலி இடங்கள்:500
முழு விவரம்
KRISH SOFTWARES
நகரம்:Coimbatore
கைபேசி:9043090439
மின்அஞ்சல்:krishsoftwares@yahoo.com
பதவி:MOBIL APPLICATION DEVELOPER
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
Auditor Office
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9443112428
மின்அஞ்சல்:pathystp@gmail.com
பதவி:Accounting knowledge with computer
காலி இடங்கள்:3
முழு விவரம்
Aqua sure
நகரம்:KRISHNAGIRI
கைபேசி:9150001777
மின்அஞ்சல்:KRISHNAGIRI999@GMAIL.COM
பதவி:sale executive
காலி இடங்கள்:5
முழு விவரம்
G FIVE BROWSING CENTRE
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9952674448
மின்அஞ்சல்:gfivenet@gmail.com
பதவி:working,tamil,English,typeing,
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
Tamilnadu Computer Software College ( TNCSC)
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9842456788
மின்அஞ்சல்:selvamadhavan@gmail.com
பதவி:Faculty / Trainer
காலி இடங்கள்:5
முழு விவரம்
SORGAM MATRIMONY
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9345112204
மின்அஞ்சல்:sselvarj1953@gmail.com
பதவி:Wanted Male or Female
காலி இடங்கள்:3
முழு விவரம்
NextLast