துருப்புச்சொல்
ஆட்கள் வேண்டுவோர் பட்டியல்
Studentswizard IT Services
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9965524465
மின்அஞ்சல்:support@studentswizard.com
பதவி:Digital Marketing Experts
காலி இடங்கள்:25
முழு விவரம்
Gem india
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9865850070
மின்அஞ்சல்:joisejo86@gmail.com
பதவி:sales manaager for real estate/ construction field
காலி இடங்கள்:15
முழு விவரம்
VKK CORPORATE SOLUTIONS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9789749794
மின்அஞ்சல்:spassociates1@gmail.com
பதவி:MARKETING PERSON
காலி இடங்கள்:50
முழு விவரம்
RAVI CONSULTANCY
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9688663985
மின்அஞ்சல்:raviconsultancy2014@yahoo.com
பதவி:Part time without any investment
காலி இடங்கள்:100
முழு விவரம்
IICT TRAINING ACADEMY
நகரம்:Namakkal
கைபேசி:9043443643
மின்அஞ்சல்:ashokkumar@muraash.in
பதவி:Marketing job
காலி இடங்கள்:5
முழு விவரம்
IICT TRAINING ACADEMY
நகரம்:Namakkal
கைபேசி:9043443643
மின்அஞ்சல்:ashokkumar@muraash.in
பதவி:Data Entry Operator
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
TVMALAI ASSOCIATES
நகரம்:Tiruvannamalai
கைபேசி:7373773211
மின்அஞ்சல்:tvmalaiviji@yahoo.com
பதவி:Marketting/sales/employee/commisin basic
காலி இடங்கள்:100
முழு விவரம்
MASTER MEDIA COMPUTERS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9444265318
மின்அஞ்சல்:trichytally@gmail.com
பதவி:Parttime Marketing executive
காலி இடங்கள்:2
முழு விவரம்
MASTER MEDIA COMPUTERS
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9444265318
மின்அஞ்சல்:trichytally@gmail.com
பதவி:Tele Marketing
காலி இடங்கள்:1
முழு விவரம்
SORGAM MATRIMONY
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9345112204
மின்அஞ்சல்:sselvarj1953@gmail.com
பதவி:BRAN-CHESS NEED
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
TIRUPUR WATER
நகரம்:Tirupur
கைபேசி:9952433714
மின்அஞ்சல்:selvimurugu@yahoo.com
பதவி:service technician
காலி இடங்கள்:4
முழு விவரம்
Praveen
நகரம்:Trichy
கைபேசி:9159385852
மின்அஞ்சல்:praveenkumarsvpc@gmail.com
பதவி:BPO/Call Centre/Data Entry/Domestic and International Process
காலி இடங்கள்:100
முழு விவரம்
saranya engineering contractors
நகரம்:PERAMBALUR
கைபேசி:9976076704
மின்அஞ்சல்:npandyan2007@yahoo.com
பதவி:fabrication work
காலி இடங்கள்:10
முழு விவரம்
Sun Enterprises
நகரம்:Coimbatore
கைபேசி:9345941080
மின்அஞ்சல்:rsk_sugumar83@yahoo.co.in
பதவி:Service Manager / Technicians
காலி இடங்கள்:6
முழு விவரம்
Ananda
நகரம்:Trichy
கைபேசி:8925611078
மின்அஞ்சல்:
பதவி:Sales&Accounts
காலி இடங்கள்:3
முழு விவரம்
NextLast